in-theory.info

Ultimele articole:Exemplu de utilizare ADO .NET în C#

Exemplul din articol arata modul în care se poate lucra cu ADO.NET în C#. Exemplul va produce deschiderea unei console, conectarea la baza de date şi rularea unei proceduri stocate, cu afişarea rezultatelor în consolă...
Etichete: C#
Exemplu de utilizare PHP cu mySQL: formular pentru introducere date

Pentru programatorii aflaţi la început de drum acest exemplu este menit să arate modul în care se lucrează cu baze de date folosind PHP...
Etichete: PHP, MySQL
Alinierea textului si imaginilor cu CSS

Alinierea textului sau imaginilor în paginile HTML se poate face într-un mod foarte riguros, dar mai puțin recomandabil, cu tabele. Modul recomandabil de lucru este utilizarea CSS, a proprietăților CSS...
Etichete: CSS, HTML
Despre UML. Introducere, generalităţi

UML (Unified Modelling Language) este, aşa cum îi spune şi numele, un limbaj. El este un limbaj pentru modelare folositor în domeniul software...
Etichete: UML
Tehnologia informaţiei

Tehnologia informaţiei (IT) este tehnologia specializată în procesarea informaţiei, în particular prin folosirea sistemelor bazate pe computere şi reţele de computere - hardware şi aplicaţii software...
Tutorial SQL. Baze de date (partea III-a). Normalizarea

Exemplul început în prima parte arată cum datele pot fi afectate de redundanţă sau inconsistenţă. Corectarea problemei presupune realizarea unei structuri în care datele să fie accesibile oriunde este nevoie prin relaţii nu prin duplicare...
Etichete: Baze de date, SQL
Redundanţa

În privinţa bazelor de date relaţionale, redundanţa înseamnă repetarea unor date în baza de date...
Metodologie software

În Ingineria software, prin metodologie se înţelege un set de practici care pot fi aplicate în mod repetabil pentru a duce la bun sfârşit producerea aplicaţiilor software...
Inginerie software

În termeni largi, Ingineria software este meseria, sau disciplina, care se ocupă cu crearea sau dezvoltarea unor soluţii software la anumite probleme date, urmărind obţinerea unor anumite caracteristici ale produsului software, respectând constrângerile bugetare sau de altă natură, urmând un anumit ciclu de dezvoltare...
Enterprise Resource Planning (ERP)

ERP (Enterprise Resource Planning) este, la bază, un concept legat de managementul întreprinderii care vizează eficientizarea prin planificarea adecvată a resurselor, urmărire şi replanificare. Din acest punct de vedere, conceptul poate fi rupt de ideea de sistem informatic...
Return of Investment (ROI)

ROI este un indicator care arată în ce măsură un anumit business produce câştig din utilizarea capitalului - cu cât ROI este mai mare cu atât situaţia investiţiei este mai bună...
Relaţie

O relaţie reprezintă o asociere între două entităţi. Relaţia este modul în care o entitate spune „ai grijă, eu depind de altă entitate!”....

Mai multe articole...

👍 Topul celor mai citite articole

1. Analiza cerinţelor software. Introducere
Această serie de articole este destinată tuturor persoanelor implicate în proiecte de dezvoltare de software: şefi de departament, şefi de proiec...

2. Despre Analiza cerinţelor
Analiza cerinţelor software (pe care o vom numi în continuare Analiza de business sau Analiză software) este aceea dintre disciplinele existente î...

3. Axiomele dezvoltării software
Adevăruri ale dezvoltării software care susțin nevoia Analizei cerințelor. Unul dintre ele este: "Întotdeauna, într-un proiect software apar si...

4. Ciclul de dezvoltare al produsului software (SDLC)
Deşi în limba engleză este denumit Software Development Life Cycle (SDLC) am ales traducerea „Ciclul de dezvoltare al produsului software”, chi...

5. Ciclul de dezvoltare iterativ
Asumarea realităţii că întotdeauna, în decursul proiectului, cerinţele se vor schimba a condus la apariţia unui model de dezvoltare realist, ca...

6. Locul Analizei în proiectul de dezvoltare software
Analiza Software este o disciplină care se află în relaţie de dependenţă cu celelalte discipline din proiect. Concret, task-urile din proiectul ...

7. Modele teoretice de abordare a problemelor. Decompoziţia
Modalităţile teoretice de abordare a problemelor sunt universale şi pot fi folosite oriunde însă pentru domeniul nostru, este important să le co...

8. Modele teoretice de abordare a problemelor. Sinteza
Sinteza este o modalitate, prin care, din manifestări punctuale se determină problema reală. Cel mai simplu şi clar exemplu este acela al mediculu...

9. Modele teoretice de abordare a problemelor. Crearea unui trunchi de bază
De foarte multe ori, în viaţa reală, o problemă nu poate fi punctată decât cu un efort substanţial sau chiar deloc. Pur şi simplu, obţinerea ...

10. Modele teoretice de abordare a problemelor. Abordarea iterativă
Metoda iterativă presupune rezolvarea unei probleme cunoscute printr-o abordare iterativă, la fiecare iteraţie făcând un pas către rezolvarea pr...📜 Căutare după etichetă:

Analiza Business
Baze de date
C#
Cerințe software
CSS
Dictionar IT
HTML
MySQL
PHP
Riscuri
SDLC
Specificații software
SQL
UML