in-theory.info

🏅 Analiza cerinţelor software

Dezvoltarea şi Managementul cerinţelor Dezvoltare software
A. Dezvoltarea cerinţelor – etapă care are ca scop crearea modelului iniţial; B. Managementul cerinţelor - etapă care are ca scop introducerea schimbării, în mod controlat, în proiect, astfel încât să fie respectate restricţiile externe (buget, calitate, resurse umane)....

Caracteristicile cerinţelor software Dezvoltare software
Atunci când sunteţi în situaţia de a culege, analiza şi specifica cerinţe trebuie să aveţi în vedere că, indiferent de forma în care o specificaţi, în limbaj natural, în UML sau în orice alt limbaj, sub formă de use case-uri sau full text, indiferent de tipul lor, cerinţele trebuie să aibă anumite caracteristici care le fac să fie cerinţe adevărate, corect specificate şi posibil de realizat, în parametrii bugetari şi de calitate determinaţi...

Cerinţele nefuncţionale Dezvoltare software
Acestea pot fi cerinţe legate de atributele de calitate a produsului, cerinţe privind performanţa, respectarea unor standarde, regulamente, contracte, interfeţe externe sau alte constrângeri de design...

Riscuri legate de cerinţe, partea a II-a Actualitate/Opinii
Recapitulând, efectul ultim este nereuşita proiectului în ceea ce priveşte atingerea obiectivelor legate de funcţionalităţi, calitate şi buget...

Riscuri legate de cerinţe Dezvoltare software
Probabil ca într-o lume ideala, în care programatorii ar fi avut la dispozitie un buget nelimitat, termene nelimitate, o echipa stabila si un set stabil de functionalitati, proiectul s-ar fi sfârsit cu bine. Asta însemnând ca functionalitatile cerute ar fi fost cândva gata, la parametrii de calitate ceruți...

Unde se termină cerinţele clientului şi unde începe designul? Dezvoltare software
Pornind de la problema iniţială, fiecare nivel de descompunere reprezintă o soluţie, dar în acelaşi timp o problemă. Totuşi, la un anumit nivel trebuie să se găsească soluţia finală. Judecând lucrurile practic, ar fi o eroare să ne închipuim că putem să lungim lucrurile la nesfârşit. Undeva trebuie să se termine (aşa cum bugetul alocat proiectului se termină sigur undeva). ...

Nivelurile cerinţelor Dezvoltare software
Prin descompunere, problema era spartă în sub-probleme astfel: - sub-problema 1: cunoaşterea necesarului real: - sub-problema 1.1: cunoaşterea vânzărilor din trecut; - sub-problema 1.2: cunoaşterea comenzilor curente de la clienţi; - sub-problema 1.3: cunoaşterea stocului curent...

Definiţia cerinţei software Dezvoltare software
Elementul central în Analiză este, cu siguranţă, cerinţa software. În jurul cerinţelor se desfăşoară totul: cerinţele trebuie culese de la clienţi, cerinţele trebuie documentate, trebuie gestionate, dezvoltate, testate. În fond, modelul creat prin specificaţiile software este un model compus din cerinţe care trebuie să se transforme în produsul final...

Modele teoretice de abordare a problemelor. Abordarea iterativă Dezvoltare software
Metoda iterativă presupune rezolvarea unei probleme cunoscute printr-o abordare iterativă, la fiecare iteraţie făcând un pas către rezolvarea problemei (ceea ce nu înseamnă neapărat rezolvarea integrală a unei sub-probleme, aşa cum vedem la descompunere)...

Modele teoretice de abordare a problemelor. Crearea unui trunchi de bază Dezvoltare software
De foarte multe ori, în viaţa reală, o problemă nu poate fi punctată decât cu un efort substanţial sau chiar deloc. Pur şi simplu, obţinerea unui model mintal al unei realităţi foarte complexe este imposibil sau prea riscant: nu ştii de unde să începi, nu ştii care elemente sunt relevante şi care nu...

Modele teoretice de abordare a problemelor. Sinteza Dezvoltare software
Sinteza este o modalitate, prin care, din manifestări punctuale se determină problema reală. Cel mai simplu şi clar exemplu este acela al medicului, care pe baza simptomelor pacientului, stabileşte un diagnostic, stabileşte, de fapt, problema acelui pacient...

Modele teoretice de abordare a problemelor. Decompoziţia Dezvoltare software
Modalităţile teoretice de abordare a problemelor sunt universale şi pot fi folosite oriunde însă pentru domeniul nostru, este important să le conştientizăm şi să le înţelegem deoarece activitatea de Analiză se bazează foarte puternic pe ele...

Locul Analizei în proiectul de dezvoltare software Dezvoltare software
Analiza Software este o disciplină care se află în relaţie de dependenţă cu celelalte discipline din proiect. Concret, task-urile din proiectul software sunt condiţionate unele de altele, iar task-urile specifice analizei sunt task-uri fără de care ciclurile din cadrul iteraţiilor nu pot avea loc...

Ciclul de dezvoltare iterativ Dezvoltare software
Asumarea realităţii că întotdeauna, în decursul proiectului, cerinţele se vor schimba a condus la apariţia unui model de dezvoltare realist, care să fie adaptat acestei realităţi şi care să permită înglobarea schimbării în cel mai bun mod cu putinţă...

Ciclul de dezvoltare al produsului software (SDLC) Dezvoltare software
Deşi în limba engleză este denumit Software Development Life Cycle (SDLC) am ales traducerea „Ciclul de dezvoltare al produsului software”, chiar dacă tendinţa întâlnită cel mai adesea este să se traducă prin „Ciclul de viaţă al produsului software”...

Axiomele dezvoltării software Dezvoltare software
Adevăruri ale dezvoltării software care susțin nevoia Analizei cerințelor. Unul dintre ele este: "Întotdeauna, într-un proiect software apar situaţii neprevăzute. Situaţiile neprevăzute nu sunt o abatere de la regulă ci sunt chiar regula"...

Despre Analiza cerinţelor Dezvoltare software
Analiza cerinţelor software (pe care o vom numi în continuare Analiza de business sau Analiză software) este aceea dintre disciplinele existente în domeniul Software care determină ce trebuie făcut, preluând nevoia clientului şi exprimând-o într-un inteligibil pentru dezvoltator....

Analiza cerinţelor software. Introducere Dezvoltare software
Această serie de articole este destinată tuturor persoanelor implicate în proiecte de dezvoltare de software: şefi de departament, şefi de proiect, analişti (în primul rând lor), arhitecţi software, programatori sau specialişti în asigurarea calităţii...

👍 Topul celor mai citite articole

1. Analiza cerinţelor software. Introducere
Această serie de articole este destinată tuturor persoanelor implicate în proiecte de dezvoltare de software: şefi de departament, şefi de proiec...

2. Despre Analiza cerinţelor
Analiza cerinţelor software (pe care o vom numi în continuare Analiza de business sau Analiză software) este aceea dintre disciplinele existente î...

3. Axiomele dezvoltării software
Adevăruri ale dezvoltării software care susțin nevoia Analizei cerințelor. Unul dintre ele este: "Întotdeauna, într-un proiect software apar si...

4. Ciclul de dezvoltare al produsului software (SDLC)
Deşi în limba engleză este denumit Software Development Life Cycle (SDLC) am ales traducerea „Ciclul de dezvoltare al produsului software”, chi...

5. Ciclul de dezvoltare iterativ
Asumarea realităţii că întotdeauna, în decursul proiectului, cerinţele se vor schimba a condus la apariţia unui model de dezvoltare realist, ca...

6. Locul Analizei în proiectul de dezvoltare software
Analiza Software este o disciplină care se află în relaţie de dependenţă cu celelalte discipline din proiect. Concret, task-urile din proiectul ...

7. Modele teoretice de abordare a problemelor. Decompoziţia
Modalităţile teoretice de abordare a problemelor sunt universale şi pot fi folosite oriunde însă pentru domeniul nostru, este important să le co...

8. Modele teoretice de abordare a problemelor. Sinteza
Sinteza este o modalitate, prin care, din manifestări punctuale se determină problema reală. Cel mai simplu şi clar exemplu este acela al mediculu...

9. Modele teoretice de abordare a problemelor. Crearea unui trunchi de bază
De foarte multe ori, în viaţa reală, o problemă nu poate fi punctată decât cu un efort substanţial sau chiar deloc. Pur şi simplu, obţinerea ...

10. Modele teoretice de abordare a problemelor. Abordarea iterativă
Metoda iterativă presupune rezolvarea unei probleme cunoscute printr-o abordare iterativă, la fiecare iteraţie făcând un pas către rezolvarea pr...📜 Căutare după etichetă:

Analiza Business
Baze de date
C#
Cerințe software
CSS
Dictionar IT
HTML
MySQL
PHP
Riscuri
SDLC
Specificații software
SQL
UML