Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/intheory/public_html/ro/enterprise_resource_planning_erp.php:2) in /home/intheory/public_html/counter.inc on line 31
 Enterprise Resource Planning (ERP)
in-theory.info

Enterprise Resource Planning (ERP)


ERP (Enterprise Resource Planning) este, la bază, un concept legat de managementul întreprinderii care vizează eficientizarea prin planificarea adecvată a resurselor, urmărire şi replanificare. Din acest punct de vedere, conceptul poate fi rupt de ideea de sistem informatic.

Din punct de vedere software, ERP (Enterprise Resource Planning) reprezintă software-ul destinat management-ului întreprinderii, care ajută şi controlează sistemul managerial ERP. Un sistem ERP integrează din punct de vedere al datelor şi al fluxurilor toate componentele operaţiunilor de business.


Elementul de bază într-un sistem de tip ERP este integrarea

Dacă din puncte de vedere istoric, termenul de sistem ERP desemna, mai degrabă, un sistem pentru planificarea resurselor în companiile de producţie (iniţial sistemele ERP au apărut ca o extensie a sistemelor MRP), in prezent termenul a evoluat puternic către ideea de sistem integrat pentru gestiunea întreprinderii.
În prezent, sistemele ERP pot include funcţionalităţi pentru: planificarea producţiei, project management, distribuţie, supply chain management (SCM), producţie, gestiune, vânzări precum şi funcţionalităţi pentru integrarea cu sistemele financiare sau, în cele mai multe cazuri, module pentru zona financiar-contabilitate proprii.


În privinţa integrării, trebuie observat că pentru management, a cărui "materie primă" este informaţia, problemele curente sunt legate de:

- lipsa informaţiei de bază – e vorba fie de imposibilitatea de a fi culese informaţiile din realitate, fie că lipsesc mijloacele de a o culege (exemple: opiniile clienţilor care vizitează un magazin dar nu cumpără nimic, datele de pe documentele de cumpărarea nu sunt stocate într-un sistem informatic ci se păstrează pe hârtie, termenele de expirare a mărfurilor din stoc nu se înregistrează şi nu se gestionează);

- dificultatea, sau chiar imposibilitatea prelucrării informaţiei de bază – cauzele ţin, mai ales, de integrarea datelor, informaţia de bază este preluată şi prelucrată cu dificultate, cu costuri foarte ridicate sau deloc (de exemplu, consolidarea datelor privind vânzările la nivel naţional ale unui grup de firme ce utilizează sisteme informatice diferite, presupune conversia datelor într-un format unic).

Aici, un aspect important este lipsa acurateţii datelor – din cauză că datele sunt gestionate redundant sau în sisteme neintegrate, fără posibillităţi de menţinere automată a consistenţei şi integrităţii, tentativele de obţinere de rapoarte integrate, sunt împiedicate de calitatea datelor, generată de erorile de operare (de exemplu, consolidarea datelor privind vânzările preluate din mai multe sisteme informatice la nivelul unui grup de companii poate fi compromisă de incoerenţele între nomenclatoarele de produse).

Sistemele de tip ERP utilizează, de obicei, baze de date relaţionale, integrate, funcţionând astfel ca suport pentru analiza informaţiilor şi luarea de decizii, într-o manieră mult mai rapidă şi eficientă decât în cazul existenţei mai multur sisteme neintegrate sau a neutilizării sistemelor informatice.


Avantajele oferite de sistemele ERP:

1. Îmbunătăţirea organizării informaţiei şi a accesului la aceasta:
- se reduce timpului necesar pentru găsirea informaţiilor;
- se reduce timpului necesar pentru realizarea rapoartelor;
- creşte abilitatea managementului de a lua decizii.

2. Îmbunătăţirea serviciilor IT
- sistemele integrate reduc timpul consumat de echipa IT, asociat gestiunii mai multor sisteme în paralel;
- sistemele integrate reduc timpul consumat cu reintroducerea manuală a datelor;

3. Îmbunătăţirea managementului proceselor
- planificarea şi creşterea vizibilităţii operaţiunilor permite reducerea timpului consumat în procesul de management;

4. Îmbunătăţirea comunicării cu clienţii şi partenerii
- informaţiile mai bune despre disponibilitatea produselor şi evoluţia stocurilor permit îmbunătăţirea relaţiei cu partenerii, odată cu reducerea costurilor administrative;

5. Îmbunătăţirea posibilităţii de valorificare a oportunităţilor de afaceri
- îmbunătăţirea planificării şi previzionării şi informaţiile de tipul time-to-delivery permit companiei să răspundă unor cereri suplimentare ale clienţilor.

De asemenea vedeti definiţia ROI!

in-theory.info

Colecția:  📗 Dicţionar IT

Articolul precedent:  Return of Investment (ROI)
Articolul următor:  Inginerie software👍 Topul celor mai citite articole

1. Analiza cerinţelor software. Introducere
Această serie de articole este destinată tuturor persoanelor implicate în proiecte de dezvoltare de software: şefi de departament, şefi de proiec...

2. Despre Analiza cerinţelor
Analiza cerinţelor software (pe care o vom numi în continuare Analiza de business sau Analiză software) este aceea dintre disciplinele existente î...

3. Axiomele dezvoltării software
Adevăruri ale dezvoltării software care susțin nevoia Analizei cerințelor. Unul dintre ele este: "Întotdeauna, într-un proiect software apar si...

4. Ciclul de dezvoltare al produsului software (SDLC)
Deşi în limba engleză este denumit Software Development Life Cycle (SDLC) am ales traducerea „Ciclul de dezvoltare al produsului software”, chi...

5. Ciclul de dezvoltare iterativ
Asumarea realităţii că întotdeauna, în decursul proiectului, cerinţele se vor schimba a condus la apariţia unui model de dezvoltare realist, ca...

6. Locul Analizei în proiectul de dezvoltare software
Analiza Software este o disciplină care se află în relaţie de dependenţă cu celelalte discipline din proiect. Concret, task-urile din proiectul ...

7. Modele teoretice de abordare a problemelor. Decompoziţia
Modalităţile teoretice de abordare a problemelor sunt universale şi pot fi folosite oriunde însă pentru domeniul nostru, este important să le co...

8. Modele teoretice de abordare a problemelor. Sinteza
Sinteza este o modalitate, prin care, din manifestări punctuale se determină problema reală. Cel mai simplu şi clar exemplu este acela al mediculu...

9. Modele teoretice de abordare a problemelor. Crearea unui trunchi de bază
De foarte multe ori, în viaţa reală, o problemă nu poate fi punctată decât cu un efort substanţial sau chiar deloc. Pur şi simplu, obţinerea ...

10. Modele teoretice de abordare a problemelor. Abordarea iterativă
Metoda iterativă presupune rezolvarea unei probleme cunoscute printr-o abordare iterativă, la fiecare iteraţie făcând un pas către rezolvarea pr...📜 Căutare după etichetă:

Analiza Business
Baze de date
C#
Cerințe software
CSS
Dictionar IT
HTML
MySQL
PHP
Riscuri
SDLC
Specificații software
SQL
UML