Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/intheory/public_html/ro/return_of_investment_roi.php:2) in /home/intheory/public_html/counter.inc on line 31
 Return of Investment (ROI)
in-theory.info

Return of Investment (ROI)


1. ROI este un indicator care arată în ce măsură un anumit business produce câştig din utilizarea capitalului - cu cât ROI este mai mare cu atât situaţia investiţiei este mai bună.

ROI este cea mai utilizată metrică la compararea atractivitatea unei investiţii în IT faţă de alta.


2. Pentru o anumită utilizare a capitalului într-o întreprindere, ROI arată măsura în care se realizează profit sau reducere de costuri.


3. O măsură a veniturilor nete pe care o companie este capabilă să le producă cu patrimoniul avut la dispoziţie. ROI se calculează împărţind profitul net (după scăderea taxelor) la valoarea bunurilor deţinute.


În domeniul IT beneficiile care intră în calculul ROI sunt de două tipuri:
- financiare ("tangibile") - au impact asupra bugetului şi finanţelor companiei: creşteri de venituri, reduceri de costuri;
- non-financiare - au impact asupra performanţei şi rezultatelor operaţionalului: satisfacţia clienţilor, comunicare îmbunătăţită, cicluri de lucru mai scurte etc.

De asemenea, în funcţie de posibilităţile de cuantificare, beneficiile pot fi (deşi, aproape toate beneficiile importante sunt greu de cuantificat):
- cuantificabile, de tipul: reducerea cheltuielilor cu deprecierea stocurilor cu 10.000 EURO/an, reducerea timpului de realizare a auditului financiar de la 10 la două zile;
- necuantificabile, de tipul: creşterea satisfacţiei clienţilor, creşterea vitezei de rotaţie a stocurilor, îmbunătăţirea consistenţei datelor, îmbunătăţirea capacităţii de decizie.


Formula standard pentru calculul ROI este:
ROI = Beneficiu net / Investiţia în proiect


in-theory.info

Colecția:  📗 Dicţionar IT

Articolul precedent:  Relaţie
Articolul următor:  Enterprise Resource Planning (ERP)👍 Topul celor mai citite articole

1. Analiza cerinţelor software. Introducere
Această serie de articole este destinată tuturor persoanelor implicate în proiecte de dezvoltare de software: şefi de departament, şefi de proiec...

2. Despre Analiza cerinţelor
Analiza cerinţelor software (pe care o vom numi în continuare Analiza de business sau Analiză software) este aceea dintre disciplinele existente î...

3. Axiomele dezvoltării software
Adevăruri ale dezvoltării software care susțin nevoia Analizei cerințelor. Unul dintre ele este: "Întotdeauna, într-un proiect software apar si...

4. Ciclul de dezvoltare al produsului software (SDLC)
Deşi în limba engleză este denumit Software Development Life Cycle (SDLC) am ales traducerea „Ciclul de dezvoltare al produsului software”, chi...

5. Ciclul de dezvoltare iterativ
Asumarea realităţii că întotdeauna, în decursul proiectului, cerinţele se vor schimba a condus la apariţia unui model de dezvoltare realist, ca...

6. Locul Analizei în proiectul de dezvoltare software
Analiza Software este o disciplină care se află în relaţie de dependenţă cu celelalte discipline din proiect. Concret, task-urile din proiectul ...

7. Modele teoretice de abordare a problemelor. Decompoziţia
Modalităţile teoretice de abordare a problemelor sunt universale şi pot fi folosite oriunde însă pentru domeniul nostru, este important să le co...

8. Modele teoretice de abordare a problemelor. Sinteza
Sinteza este o modalitate, prin care, din manifestări punctuale se determină problema reală. Cel mai simplu şi clar exemplu este acela al mediculu...

9. Modele teoretice de abordare a problemelor. Crearea unui trunchi de bază
De foarte multe ori, în viaţa reală, o problemă nu poate fi punctată decât cu un efort substanţial sau chiar deloc. Pur şi simplu, obţinerea ...

10. Modele teoretice de abordare a problemelor. Abordarea iterativă
Metoda iterativă presupune rezolvarea unei probleme cunoscute printr-o abordare iterativă, la fiecare iteraţie făcând un pas către rezolvarea pr...📜 Căutare după etichetă:

Analiza Business
Baze de date
C#
Cerințe software
CSS
Dictionar IT
HTML
MySQL
PHP
Riscuri
SDLC
Specificații software
SQL
UML