in-theory.info

Mai multe articole


Stochastic process
What is a stochastic process...


Inference
Inference is a logical operation of deriving one statement from another, based on a connection with other judgments accepted as true...


Tutorial UML (partea a V-a). Class Diagram
Class diagram este un tip de diagramă utilizată pentru descrierea structurii statice, adică a entităţilor sau claselor existente într-un sistem. Acest tip de diagramă este utilizat cel mai adesea de către dezvoltatori pentru specificarea claselor...
Etichete: UML


Tutorial UML (partea a IV-a). Statechart Diagram
Ce este şi la ce foloseşte Statechart Diagram. Diagramele de tip statechart sunt utilizate pentru a specifica posibilele stări prin care poate trece un obiect şi modul în care se poate trece de la o stare la alta...
Etichete: UML


Tutorial UML (partea a III-a). Activity Diagram
Activity Diagram reprezintă o modalitate de modelare vizuală a fluxurilor. Cu ajutorul activity diagram pot fi modelate foarte bine use case-urile, dar, în aceeaşi măsură, aceste diagrame pot fi folosite pentru modelarea proceselor de business (fără legătură cu sistemul informatic)....
Etichete: UML


Tutorial UML (partea a II-a). Use Case Diagram
Use case diagram este un tip de diagramă din care reiese modul de utilizare a sistemului informatic - modul în care utilizatorii interacţionează cu acesta (în corespondenţă directă cu task-urile acestor utilizatori.). Utilizarea use case diagram nu este absolut necesară pentru a scrie o specificaţie cu use case-uri dar este utilă pentru a crea o imagine generală asupra sistemului...
Etichete: UML


Exemplu de utilizare ADO .NET în C#
Exemplul din articol arata modul în care se poate lucra cu ADO.NET în C#. Exemplul va produce deschiderea unei console, conectarea la baza de date şi rularea unei proceduri stocate, cu afişarea rezultatelor în consolă...
Etichete: C#


Exemplu de utilizare PHP cu mySQL: formular pentru introducere date
Pentru programatorii aflaţi la început de drum acest exemplu este menit să arate modul în care se lucrează cu baze de date folosind PHP...
Etichete: MySQL, PHP


Alinierea textului si imaginilor cu CSS
Alinierea textului sau imaginilor în paginile HTML se poate face într-un mod foarte riguros, dar mai puțin recomandabil, cu tabele. Modul recomandabil de lucru este utilizarea CSS, a proprietăților CSS...
Etichete: HTML, CSS


Despre UML. Introducere, generalităţi
UML (Unified Modelling Language) este, aşa cum îi spune şi numele, un limbaj. El este un limbaj pentru modelare folositor în domeniul software...
Etichete: UML


Tehnologia informaţiei
Tehnologia informaţiei (IT) este tehnologia specializată în procesarea informaţiei, în particular prin folosirea sistemelor bazate pe computere şi reţele de computere - hardware şi aplicaţii software...


Tutorial SQL. Baze de date (partea III-a). Normalizarea
Exemplul început în prima parte arată cum datele pot fi afectate de redundanţă sau inconsistenţă. Corectarea problemei presupune realizarea unei structuri în care datele să fie accesibile oriunde este nevoie prin relaţii nu prin duplicare...
Etichete: SQL, Baze de date

Home  [1]   2   3
👍 Most read

1. Inference
Inference is a logical operation of deriving one statement from another, based on a connection with other judgments accepted as true...

2. Stochastic process
What is a stochastic process...📜 Search by tag:

Glossary
Information Theory
Information Theory Basics