in-theory.info

Despre Analiza cerinţelor


Ce este Analiza cerinţelor software

Analiza cerinţelor software (pe care o vom numi în continuare Analiza Software) este aceea dintre disciplinele existente în domeniul Software care determină ce trebuie făcut, preluând problema clientului şi exprimând-o într-un inteligibil de către dezvoltator.

Mai detaliat, Analiza Software este aceea dintre disciplinele implicate în procesul de dezvoltare a produsului software ale cărei obiective sunt:
- înţelegerea problemelor curente ale organizaţiei client şi a raţiunii pentru care este dispus să investească într-un produs software;
- asigurarea unei viziuni comune asupra problemelor şi a viitoarei soluţii pentru toţi participanţii în proiect;
- culegerea şi actualizarea cerinţelor pentru viitorul produs software şi traducerea cerinţelor clientului în cerinţe software pe care echipa de dezvoltare să le poată înţelege şi transforma în funcţionalităţi efective;
- definirea limitelor viitorului sistem (acesta este un element extrem de important în economia proiectului, având în vedere că în proiectele reale există întotdeauna o presiune crescândă în direcţia extinderii acestor limite).

Activitatea de Analiză este, în acelaşi timp, aceea care furnizează elementele pentru negocierea şi renegocierea bugetului şi pentru planificarea resurselor. Ea conturează produsul şi, prin urmare, proiectul. Impactul Analizei asupra costurilor proiectului şi, în general, asupra succesului acestuia este, aşa cum am prezentat deja, foarte mare.

Pentru a fi foarte concret, în activitatea unui Analist Software intră următoarele mari tipuri de activităţi:
- interviuri la client;
- analiza propriu-zisă a cerinţelor;
- dezvoltare cerinţe (specificaţie);
- managementul cerinţelor.
Toate aceste elemente, care umplu orele de serviciu (şi pe cele suplimentare) ale Analistului vor fi detaliate în paginile următoare.

De asemenea, trebuie precizat şi ce nu înseamnă Analiza Software. Analiza Software nu însemnă UML (Unified Modelling Language) sau Use Case-uri, aşa cum se mai întâmplă să se creadă. De asemenea, nu trebuie confundată şi nici amestecată Analiza Software cu Design-ul, Analiza având ca preocupare de bază găsirea PROBLEMEI iar Design-ul având ca preocupare de bază găsirea SOLUŢIEI.

Analiza este datoare să determine cu precizie boala, cea către care trebuie să se îndrepte tratamentul, fiind de la sine înţeles că este profund greşit să tratezi, din superficialitate sau necunoaştere, simptomele, ignorând boala în sine.


De ce este nevoie de Analiză Software?

The Standish Group arăta că primele trei cauze ale problemelor privind calitatea şi livrarea la timp, în proiectele software, sunt:
- insuficient input (contribuţie) de la utilizatori;
- cerinţe şi specificaţii incomplete;
- schimbarea frecventă a cerinţelor.

Ori, toate acestea sunt lucruri de care se ocupă, în primul rând, Analiza Software. De asemenea, trebuie să fim conştienţi că schimbarea frecventă a cerinţelor, de exemplu, nu este lucru accidental, care într-un proiecte se întâmplă, în altul nu – dimpotrivă, este un lucru care se întâmplă întotdeauna. Prin urmare, nici nu se pune problema ca într-un proiect software să nu îţi propui să controlezi un factor atât de important.

De asemenea, Analiza, prin output-urile sale (adică Specificaţiile software) răspunde la una dintre nevoile fundamentale ale proiectelor: nevoia de comunicare a cerinţelor între membrii echipei de proiect şi de formalizare a acestora.

Despre modul în care Analiza influenţează celelalte discipline şi activităţi implicate în proiect găsiţi detalii într-unul din articolele viitoare.

Adrian Ionescu

Colecția:  🏅 Analiza cerinţelor software

Articolul precedent:  Analiza cerinţelor software. Introducere
Articolul următor:  Axiomele dezvoltării software👍 Topul celor mai citite articole

1. Analiza cerinţelor software. Introducere
Această serie de articole este destinată tuturor persoanelor implicate în proiecte de dezvoltare de software: şefi de departament, şefi de proiec...

2. Despre Analiza cerinţelor
Analiza cerinţelor software (pe care o vom numi în continuare Analiza de business sau Analiză software) este aceea dintre disciplinele existente î...

3. Axiomele dezvoltării software
Adevăruri ale dezvoltării software care susțin nevoia Analizei cerințelor. Unul dintre ele este: "Întotdeauna, într-un proiect software apar si...

4. Ciclul de dezvoltare al produsului software (SDLC)
Deşi în limba engleză este denumit Software Development Life Cycle (SDLC) am ales traducerea „Ciclul de dezvoltare al produsului software”, chi...

5. Ciclul de dezvoltare iterativ
Asumarea realităţii că întotdeauna, în decursul proiectului, cerinţele se vor schimba a condus la apariţia unui model de dezvoltare realist, ca...

6. Locul Analizei în proiectul de dezvoltare software
Analiza Software este o disciplină care se află în relaţie de dependenţă cu celelalte discipline din proiect. Concret, task-urile din proiectul ...

7. Modele teoretice de abordare a problemelor. Decompoziţia
Modalităţile teoretice de abordare a problemelor sunt universale şi pot fi folosite oriunde însă pentru domeniul nostru, este important să le co...

8. Modele teoretice de abordare a problemelor. Sinteza
Sinteza este o modalitate, prin care, din manifestări punctuale se determină problema reală. Cel mai simplu şi clar exemplu este acela al mediculu...

9. Modele teoretice de abordare a problemelor. Crearea unui trunchi de bază
De foarte multe ori, în viaţa reală, o problemă nu poate fi punctată decât cu un efort substanţial sau chiar deloc. Pur şi simplu, obţinerea ...

10. Modele teoretice de abordare a problemelor. Abordarea iterativă
Metoda iterativă presupune rezolvarea unei probleme cunoscute printr-o abordare iterativă, la fiecare iteraţie făcând un pas către rezolvarea pr...📜 Căutare după etichetă:

ABAP
Analiza Business
Baze de date
C#
Cerințe software
CSS
Dictionar IT
Glossary
HTML
Information Theory
Information Theory Basics
MySQL
PHP
Riscuri
SDLC
Specificații software
SQL
UML