in-theory.info

📗 Dicţionar IT

Tehnologia informaţiei Dicţionar
Tehnologia informaţiei (IT) este tehnologia specializată în procesarea informaţiei, în particular prin folosirea sistemelor bazate pe computere şi reţele de computere - hardware şi aplicaţii software...

Redundanţa Dicţionar
În privinţa bazelor de date relaţionale, redundanţa înseamnă repetarea unor date în baza de date...

Metodologie software Dicţionar
În Ingineria software, prin metodologie se înţelege un set de practici care pot fi aplicate în mod repetabil pentru a duce la bun sfârşit producerea aplicaţiilor software...

Inginerie software Dicţionar
În termeni largi, Ingineria software este meseria, sau disciplina, care se ocupă cu crearea sau dezvoltarea unor soluţii software la anumite probleme date, urmărind obţinerea unor anumite caracteristici ale produsului software, respectând constrângerile bugetare sau de altă natură, urmând un anumit ciclu de dezvoltare...

Enterprise Resource Planning (ERP) Dicţionar
ERP (Enterprise Resource Planning) este, la bază, un concept legat de managementul întreprinderii care vizează eficientizarea prin planificarea adecvată a resurselor, urmărire şi replanificare. Din acest punct de vedere, conceptul poate fi rupt de ideea de sistem informatic...

Return of Investment (ROI) Dicţionar
ROI este un indicator care arată în ce măsură un anumit business produce câştig din utilizarea capitalului - cu cât ROI este mai mare cu atât situaţia investiţiei este mai bună...

Relaţie Dicţionar
O relaţie reprezintă o asociere între două entităţi. Relaţia este modul în care o entitate spune „ai grijă, eu depind de altă entitate!”....

Înregistrare Dicţionar
Într-o bază de date relaţională, datele sunt stocate în tabele. Aceste tabele (cu rânduri şi coloane) constituie o reprezentare a entităţilor din business-ul real...

Cheie candidată Dicţionar
În anumite situaţii, o entitate poate avea mai multe atribute care pot servi drept cheie primară. Dintre aceste câmpuri, denumite chei candidate se va alege o singură cheie primară....

Cheie primară Dicţionar
Cheia primară este câmpul sau combinaţia de mai multe câmpuri dintr-o tabelă, care permite identificarea unică a fiecărei înregistrări din acea tabelă....

Cheie compusă Dicţionar
Cheia compusă este o cheie primară compusă din mai multe câmpuri. Aceste câmpuri, combinate între ele dau unicitatea înregistrării....

Câmp (coloană) Dicţionar
Ce este un câmp (coloană), într-o bază de date relaţională...

Bază de date relaţională Dicţionar
În sens larg, o bază de date este o colecţie de date organizată (structurată). O bază de date are, în principal, următoarele roluri: stocare (memorare) şi organizarea datelor (structurare)....

👍 Topul celor mai citite articole

1. Analiza cerinţelor software. Introducere
Această serie de articole este destinată tuturor persoanelor implicate în proiecte de dezvoltare de software: şefi de departament, şefi de proiec...

2. Despre Analiza cerinţelor
Analiza cerinţelor software (pe care o vom numi în continuare Analiza de business sau Analiză software) este aceea dintre disciplinele existente î...

3. Axiomele dezvoltării software
Adevăruri ale dezvoltării software care susțin nevoia Analizei cerințelor. Unul dintre ele este: "Întotdeauna, într-un proiect software apar si...

4. Ciclul de dezvoltare al produsului software (SDLC)
Deşi în limba engleză este denumit Software Development Life Cycle (SDLC) am ales traducerea „Ciclul de dezvoltare al produsului software”, chi...

5. Ciclul de dezvoltare iterativ
Asumarea realităţii că întotdeauna, în decursul proiectului, cerinţele se vor schimba a condus la apariţia unui model de dezvoltare realist, ca...

6. Locul Analizei în proiectul de dezvoltare software
Analiza Software este o disciplină care se află în relaţie de dependenţă cu celelalte discipline din proiect. Concret, task-urile din proiectul ...

7. Modele teoretice de abordare a problemelor. Decompoziţia
Modalităţile teoretice de abordare a problemelor sunt universale şi pot fi folosite oriunde însă pentru domeniul nostru, este important să le co...

8. Modele teoretice de abordare a problemelor. Sinteza
Sinteza este o modalitate, prin care, din manifestări punctuale se determină problema reală. Cel mai simplu şi clar exemplu este acela al mediculu...

9. Modele teoretice de abordare a problemelor. Crearea unui trunchi de bază
De foarte multe ori, în viaţa reală, o problemă nu poate fi punctată decât cu un efort substanţial sau chiar deloc. Pur şi simplu, obţinerea ...

10. Modele teoretice de abordare a problemelor. Abordarea iterativă
Metoda iterativă presupune rezolvarea unei probleme cunoscute printr-o abordare iterativă, la fiecare iteraţie făcând un pas către rezolvarea pr...📜 Căutare după etichetă:

ABAP
Analiza Business
Baze de date
C#
Cerințe software
CSS
Dictionar IT
Glossary
HTML
Information Theory
Information Theory Basics
MySQL
PHP
Riscuri
SDLC
Specificații software
SQL
UML