in-theory.info

Exemplu de utilizare ADO .NET în C#

Etichete: C#

Exemplul de mai jos arata modul în care se poate lucra cu ADO.NET în C#. Exemplul va produce deschiderea unei console, conectarea la baza de date şi rularea unei proceduri stocate, cu afişarea rezultatelor în consolă.

Pentru a rula codul de mai jos este nevoie sa se inlocuiasca anumite parti din cod precum: string-ul de conectare, denumirea procedurii stocate, denumirile parametrilor etc. Alte detalii privind codul sunt incluse ca şi comentarii direct în acesta.


//********************************************************/
//   Exemplu simplu de utilizare ADO .NET
//********************************************************/
//
//1. Din meniul File al Visual Studio .NET, selectati New -> Project.
//2. Selectati template-ul C# -> Console Application.
//3. Denumiti proiectul "Test1".
//4. Inserati codul urmator.
//********************************************************/

using System;
using System.Data.OleDb;

class CTest1
{
  static void Main(string[] args)
  {
    //Instantierea obiectului Connection:
    OleDbConnection con = new System.Data.OleDb.OleDbConnection();
    //Instantierea obiectului Command:
    OleDbCommand cmd = new System.Data.OleDb.OleDbCommand();
    //String-ul de conectare:
    con.ConnectionString = "Provider=SQLOLEDB.1;Initial Catalog=DB_NAME;Data Source=SERVER_NAME;Workstation ID=SERVER_NAME;User Id=user;PASSWORD=parola;";
    //Conectarea propriu-zisă la baza de date...
    con.Open();
    Console.WriteLine("Conexiune deschisa cu succes...");
    Console.WriteLine("");
    Console.WriteLine("-----------------------");
    //Se indica obiectului Command sa utilizeze o comada de tip "stored procedure"
    cmd.CommandType = System.Data.CommandType.StoredProcedure;
    //Conexiunea utilizata:
    cmd.Connection = con;
    //Indicarea procedurii stocate:
    cmd.CommandText = "storedProcedureName";


    //Declararea parametrilor procedurii stocate:
    OleDbParameter prm = cmd.Parameters.Add("@ParameterID", OleDbType.Integer);
    prm.Direction = System.Data.ParameterDirection.Input;
    //Parametrul @ParameterID ia valoarea 1
    prm.Value = 1;


    //Instantierea obiectului DataReader
    OleDbDataReader dtr;
    try
    {
        //DataReader-ul ia valorile din baza de date prin obiectulCommand:
        dtr = cmd.ExecuteReader();
        Console.WriteLine("-----------------------");
        //Se scrie in consola numele coloanei cu indexul 1:
        Console.WriteLine(dtr.GetName(1));
        Console.WriteLine("-----------------------");
        //Preluarea valorilor din DataReader si scrierea lor in consola:
        while (dtr.Read())
        {
            //GetString va fi inlocuit cu methoda potrivita, in functie de tipul datelor:
            Console.WriteLine(dtr.GetString(1));
        }
        dtr.Close();
        dtr = null;
    }
    //In caz de eroare:
    catch (System.Data.OleDb.OleDbException e)
    {
        Console.WriteLine("EROARE!!! {0}", e.Message);
    }


    //Se asteapta apasarea unei taste:
    Console.Read();

    con.Close();
    con = null;
  }


Adrian Ionescu

Colecția:  𐒢 Exemple de cod

Articolul precedent:  Exemplu de utilizare PHP cu mySQL: formular pentru introducere date
👍 Topul celor mai citite articole

1. Analiza cerinţelor software. Introducere
Această serie de articole este destinată tuturor persoanelor implicate în proiecte de dezvoltare de software: şefi de departament, şefi de proiec...

2. Despre Analiza cerinţelor
Analiza cerinţelor software (pe care o vom numi în continuare Analiza de business sau Analiză software) este aceea dintre disciplinele existente î...

3. Axiomele dezvoltării software
Adevăruri ale dezvoltării software care susțin nevoia Analizei cerințelor. Unul dintre ele este: "Întotdeauna, într-un proiect software apar si...

4. Ciclul de dezvoltare al produsului software (SDLC)
Deşi în limba engleză este denumit Software Development Life Cycle (SDLC) am ales traducerea „Ciclul de dezvoltare al produsului software”, chi...

5. Ciclul de dezvoltare iterativ
Asumarea realităţii că întotdeauna, în decursul proiectului, cerinţele se vor schimba a condus la apariţia unui model de dezvoltare realist, ca...

6. Locul Analizei în proiectul de dezvoltare software
Analiza Software este o disciplină care se află în relaţie de dependenţă cu celelalte discipline din proiect. Concret, task-urile din proiectul ...

7. Modele teoretice de abordare a problemelor. Decompoziţia
Modalităţile teoretice de abordare a problemelor sunt universale şi pot fi folosite oriunde însă pentru domeniul nostru, este important să le co...

8. Modele teoretice de abordare a problemelor. Sinteza
Sinteza este o modalitate, prin care, din manifestări punctuale se determină problema reală. Cel mai simplu şi clar exemplu este acela al mediculu...

9. Modele teoretice de abordare a problemelor. Crearea unui trunchi de bază
De foarte multe ori, în viaţa reală, o problemă nu poate fi punctată decât cu un efort substanţial sau chiar deloc. Pur şi simplu, obţinerea ...

10. Modele teoretice de abordare a problemelor. Abordarea iterativă
Metoda iterativă presupune rezolvarea unei probleme cunoscute printr-o abordare iterativă, la fiecare iteraţie făcând un pas către rezolvarea pr...📜 Căutare după etichetă:

Analiza Business
Baze de date
C#
Cerințe software
CSS
Dictionar IT
Glossary
HTML
Information Theory
Information Theory Basics
MySQL
PHP
Riscuri
SDLC
Specificații software
SQL
UML