in-theory.info

Tutorial UML (partea a IV-a). Statechart Diagram

Etichete: UML

Statechart Diagram

Diagramele de tip statechart sunt utilizate pentru a specifica posibilele stări prin care poate trece un obiect şi modul în care se poate trece de la o stare la alta (modelare work-flow-uri, modelare fluxuri de documente, diagrame de stări).
Trecerea de la o stare la alta este determinată de tranzacţiile intermediare - acestea corespund Acţiunilor pe care le-am întâlnit la Activity Diagram (până la urmă, Statechart Diagram reprezintă un alt mod de a vedea un flux ce poate fi modelat exclusiv prin Activity Diagram, inventată pentru a exprima mai elocvent trecerile de la o stare la alta).

De exemplu o comandă primită de la un client poate fi iniţial în stare de aşteptare, pentru ca un operator să verifice bonitatea clientului şi stocul şi să accepte comanda. După acceptare, se poate produce livrarea produselor comandate şi comanda trece în starea de „comandă livrată” după care urmează facturarea şi închiderea comenzii.

Elementele utilizate şi notaţiile lor sunt următoarele:

ElementDescriereNotaţie
Stare Indică starea în care se găseşte obiectul la un moment dat. Modul de reprezentare a stării obiectului
Stare iniţială Reprezintă punctul de intrare sau punctul în care obiectul este iniţiat. Punctul iniţial este unic. Reprezentarea stării iniţiale a obiectului
Stare finală Reprezintă punctul de final când starea obiectului nu se mai modifică. Reprezentarea stării finale a obiectului
Tranziţie Tranziţia reprezintă trecerea de la o stare la alta, provocată de apariţia unui anumit eveniment. Reprezentarea unei tranziţii

În afara elementelor specifice enumerate mai sus se pot folosi punctele de decizie şi acţiunile paralele (asincrone) la Activity diagram.

În figura de mai jos este exemplu de folosire a elementelor specifice statechart diagram, pentru cazul unei comenzi:

Exemplu statechart diagram
Pentru mai multe detalii pentru interpretarea acestei diagrame se găsesc (din motivul similarităţii cu exemplele explicate acolo) în articolul despre Activity Diagram

Adrian Ionescu

Colecția:  🌻 Tutorial UML

Articolul precedent:  Tutorial UML (partea a III-a). Activity Diagram
Articolul următor:  Tutorial UML (partea a V-a). Class Diagram👍 Topul celor mai citite articole

1. Analiza cerinţelor software. Introducere
Această serie de articole este destinată tuturor persoanelor implicate în proiecte de dezvoltare de software: şefi de departament, şefi de proiec...

2. Despre Analiza cerinţelor
Analiza cerinţelor software (pe care o vom numi în continuare Analiza de business sau Analiză software) este aceea dintre disciplinele existente î...

3. Axiomele dezvoltării software
Adevăruri ale dezvoltării software care susțin nevoia Analizei cerințelor. Unul dintre ele este: "Întotdeauna, într-un proiect software apar si...

4. Ciclul de dezvoltare al produsului software (SDLC)
Deşi în limba engleză este denumit Software Development Life Cycle (SDLC) am ales traducerea „Ciclul de dezvoltare al produsului software”, chi...

5. Ciclul de dezvoltare iterativ
Asumarea realităţii că întotdeauna, în decursul proiectului, cerinţele se vor schimba a condus la apariţia unui model de dezvoltare realist, ca...

6. Locul Analizei în proiectul de dezvoltare software
Analiza Software este o disciplină care se află în relaţie de dependenţă cu celelalte discipline din proiect. Concret, task-urile din proiectul ...

7. Modele teoretice de abordare a problemelor. Decompoziţia
Modalităţile teoretice de abordare a problemelor sunt universale şi pot fi folosite oriunde însă pentru domeniul nostru, este important să le co...

8. Modele teoretice de abordare a problemelor. Sinteza
Sinteza este o modalitate, prin care, din manifestări punctuale se determină problema reală. Cel mai simplu şi clar exemplu este acela al mediculu...

9. Modele teoretice de abordare a problemelor. Crearea unui trunchi de bază
De foarte multe ori, în viaţa reală, o problemă nu poate fi punctată decât cu un efort substanţial sau chiar deloc. Pur şi simplu, obţinerea ...

10. Modele teoretice de abordare a problemelor. Abordarea iterativă
Metoda iterativă presupune rezolvarea unei probleme cunoscute printr-o abordare iterativă, la fiecare iteraţie făcând un pas către rezolvarea pr...📜 Căutare după etichetă:

Analiza Business
Baze de date
C#
Cerințe software
CSS
Dictionar IT
Glossary
HTML
Information Theory
Information Theory Basics
MySQL
PHP
Riscuri
SDLC
Specificații software
SQL
UML