in-theory.info

Tutorial UML (partea a II-a). Use Case Diagram

Etichete: UML

Use Case Diagram

Use case diagram este un tip de diagramă din care reiese modul de utilizare a sistemului informatic - modul în care utilizatorii interacţionează cu acesta (în corespondenţă directă cu task-urile acestor utilizatori.). Utilizarea use case diagram nu este absolut necesară pentru a scrie o specificaţie cu use case-uri dar este utilă pentru a crea o imagine generală asupra sistemului.


Elementele utilizate şi notaţiile lor sunt următoarele:

ElementDescriereNotaţie
Actor Un actor este, în principiu, un utilizator al sistemului, dar poate fi şi un alt sistem informatic care interacţionează cu sistemul analizat.
Use Case Use Case-urile se reprezintă sub forma unei elipse în interiorul căreia este scris numele Use Case-ului respectiv.
Asociere Asocierea este utilizată pentru a indica legătura dintre un Actor şi un Use Case, în sensul că acel actor participă într-un fel oarecare în acel Use Case.


Un exemplu simplu de utilizare a diagramei este următorul:Între actori şi use case-uri pot să existe relaţii de generalizare / specializare atunci când un actor sau un use case poate fi asimilat unei clase de actori, respectiv de use case-uri.Relaţia de tip extensie între use case-uri
Relaţiile de tip extensie (şi implicit use case-urile de extensie) se folosesc atunci când se modelează un comportament opţional sau excepţional, care nu condiţionează finalitatea use case-ului de bază. De exemplu, un utilizator poate, în cazuri excepţionale să aleagă să depună o reclamaţie după efectuarea unei comenzi:Relaţia de tip includere
Relaţia de tip includere se foloseşte atunci când use case-ul inclus nu este o parte esenţială a fluxului din use case-ul de bază sau este un comportament care se repetă în mai multe use case-uri. De pildă autentificarea în sistem, deşi condiţionează introducerea unei comenzi, nu este specific introducerii comenzii şi de asemenea, poate fi folosit în mai multe use case-uri:Adrian Ionescu

Colecția:  🌻 Tutorial UML

Articolul precedent:  Despre UML. Introducere, generalităţi
Articolul următor:  Tutorial UML (partea a III-a). Activity Diagram👍 Topul celor mai citite articole

1. Analiza cerinţelor software. Introducere
Această serie de articole este destinată tuturor persoanelor implicate în proiecte de dezvoltare de software: şefi de departament, şefi de proiec...

2. Despre Analiza cerinţelor
Analiza cerinţelor software (pe care o vom numi în continuare Analiza de business sau Analiză software) este aceea dintre disciplinele existente î...

3. Axiomele dezvoltării software
Adevăruri ale dezvoltării software care susțin nevoia Analizei cerințelor. Unul dintre ele este: "Întotdeauna, într-un proiect software apar si...

4. Ciclul de dezvoltare al produsului software (SDLC)
Deşi în limba engleză este denumit Software Development Life Cycle (SDLC) am ales traducerea „Ciclul de dezvoltare al produsului software”, chi...

5. Ciclul de dezvoltare iterativ
Asumarea realităţii că întotdeauna, în decursul proiectului, cerinţele se vor schimba a condus la apariţia unui model de dezvoltare realist, ca...

6. Locul Analizei în proiectul de dezvoltare software
Analiza Software este o disciplină care se află în relaţie de dependenţă cu celelalte discipline din proiect. Concret, task-urile din proiectul ...

7. Modele teoretice de abordare a problemelor. Decompoziţia
Modalităţile teoretice de abordare a problemelor sunt universale şi pot fi folosite oriunde însă pentru domeniul nostru, este important să le co...

8. Modele teoretice de abordare a problemelor. Sinteza
Sinteza este o modalitate, prin care, din manifestări punctuale se determină problema reală. Cel mai simplu şi clar exemplu este acela al mediculu...

9. Modele teoretice de abordare a problemelor. Crearea unui trunchi de bază
De foarte multe ori, în viaţa reală, o problemă nu poate fi punctată decât cu un efort substanţial sau chiar deloc. Pur şi simplu, obţinerea ...

10. Modele teoretice de abordare a problemelor. Abordarea iterativă
Metoda iterativă presupune rezolvarea unei probleme cunoscute printr-o abordare iterativă, la fiecare iteraţie făcând un pas către rezolvarea pr...📜 Căutare după etichetă:

Analiza Business
Baze de date
C#
Cerințe software
CSS
Dictionar IT
Glossary
HTML
Information Theory
Information Theory Basics
MySQL
PHP
Riscuri
SDLC
Specificații software
SQL
UML